کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 

آشنایی با مفاهیم نگهداری و تعمیرات و بررسی جایگاه نرم افزار در آن
چگونگی تدوین اطلاعات شناسنامه الكتريكي، مكانيكي، فعاليتهاي بازرسي، روانكاري، قطعات يدكي جهت ورود به نرم افزار
طراحي، اجرا و تحلیل ساختار نرم افزار نگهداري و تعميرات CMMS
بررسي رويكردهاي نوين سيستم نگهداري و تعميرات بررسی جایگاه نرم افزار در آن
Condition Based Maintenance
چگونگي محاسبه كارايي و اثربخشي تجهيزات Effect & Efficiency Calculation در نرم افزار
چگونگی برنامه ریزی تعمیرات اساسی به کمک نرم افزار
چگونگی ارزیابی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات موجود در بازار حهت انتخاب بهترین گزینه
آشنایی با چند نرم افزار داخلی و خارجی جهت انجام کار کارگاهی