تربیت کارشناس امکان سنجی و تهیه طرحهای توجیهی

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 

1. مطالعات استراتژيک
     تحليل چرخه عمر طرح سرمايه گذاري 
     مديريت استراتژيک سرمايه گذاري
     تعريف اهداف استراتژيک طرح سرمايه گذاري
     بررسي برخي ابزارهاي فرآيند سرمايه گذاري
2. مطالعات بازار 
     تجزيه و تحليل موقعيت هاي بازار
     ارزيابي عرضه و تقاضا
     بررسي روش هاي مطالعه بازار
     جستجو و انتخاب بازار هدف
     برآورد تقاضاي تامين نشده 
     بررسي روشهاي جمع آوري اطلاعات و روشهاي آماري برآورد
     مطالعه و طرح ريزي فرآيند مديريت بازاريابي
     تحليل چرخه عمر محصول
     برنامه ريزي کلان بازار محصول
     پيش بيني هزينه هاي سربار بازاريابي و فروش محصولات
     پيش بيني ريسک هاي بازار محصول
     معرفي نرم‌افزار Marketing Plan Pro
3. مطالعات فني طرح
     بررسي المانهاي فني امکان‌سنجي پروژه ها
     تعيين ماشين آلات و تجهيزات
     برآورد عمليات ساختماني
     بررسي ظرفيت اسمي و عملي توليد
     بررسي راندمان توليد
     تخمين نيروي انساني
     مطالعه سناريوهاي فني اجراي طرح
     کتابچه مشخصات فني طرح  
     هزينه يابي چرخه عمر محصول (Life cycle Costing)  
     Value Analysis
     تهيه زمان‌بندي اجراي پروژه
4. مطالعات مالي و اقتصادي
     اصول تصميم گيري در سرمايه گذاري
     برآورد هزينه هاي طرح
     ساختار هزينه هاي توليد و بهره برداري
     برآورد سرمايه در گردش Working Capital
     استهلاک
     ماليات، ذخاير استهلاک و سرمايه گذاري
     محاسبات جريانات نقدينگي (Cash flow Projection)
     بررسي روش هاي ارزيابي استاتيک و دايناميک
     آشنائي با مفاهيم پايه اقتصاد مهندسي
     شاخص‌هاي ارزيابي اقتصادي طرح (NPV، IRR، MIRR، PP، ...)
     شاخص‌هاي ارزيابي مالي طرح (قيمت تمام شده، نقطه سر به سر ...)
     پيش بيني صورت هاي مالي(سودوزيان-ترازنامه-جريانات نقدينگي)
     تخصيص هزينه ها و هزينه يابي طرح هاي چند محصولي (Cost Allocation)
     تورم (Inflation) و افزايش قيمتها (Escalation)
     ارزيابي مجدد دارائي‌ها Revaluation of Fixed Assets
     منابع تامين مالي Project Finance
     مطالعه امکان سنجي شراکت (Joint Venture)
     بررسي طرح هاي سرمايه گذاري
     معرفي روش دلتاي قيمتي
     مديريت جريان نقدينگي طرح Funding Limits Reconciliation
5. مطالعات ملي 
     مطالعات ارزش افزوده Value-Added
     اثرات تسعير نرخ هاي ارز
     اثرات اشتغال زائي طرح
     محاسبه EIRR و ENPV
6. مطالعات ريسک سرمايه‌گذاري
     آناليز حساسيت پارامتريك
     ساير روشهاي آناليز کمي ريسک هاي سرمايه گذاري (Quantitative)
     معرفي روش ارزيابي جريان نقدينگي احتمالي (Probabilistic CF)
     تعيين سطح خطرپذيري طرح سرمايه گذاري
     معرفي نرم‌افزار Primavera Risk Analysis
7. آناليز گزارشات امکان‌سنجي
     آشنائي با ساختار گزارشات نهائي امکان‌سنجي
     مطالعه سنارويهاي سرمايه گذاري(Scenario analysis)
     مقايسه و انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري(Portfolio analysis)
8. تهيه طرح تجاري (Business Plan)
     آشنايي با ساختار گزارشات BP
     معرفي ساختار نرم افزار Business Plan Pro
     معرفي نرم‌افزار COMFAR III
9. مدلسازي طرح تجاري در نرم افزار EXCEL
      آشنايي با توابع و عملگرهاي پيشرفته عمومي نرم افزار اكسل
      آشنايي با توابع تخصصي  نرم افزار اكسل در امكان سنجي
      آشنايي با نحوه ساخت گزارشات جدولي و گرافيكي طرح تجاري در اكسل
10. کارگاه هاي تخصصي
      تحليل چند نمونه از گزارشات امکانسنجي و BP  تهيه شده در صنايع مختلف
      امکان‌سنجي چندين نمونه از طرحهاي مختلف سرمايه‌گذاري صنايع (نفت، گاز  و پتروشيمي، ساختمان، نيروگاهي، گردشگري،معدن،خودروسازي، 
      صنايع شيميايي و پروژه هاي پيمانكاري)