تحلیل دینامیک سیستم با نرم افزار Vensim

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 
 • آشنایی با رویکرد سیستمی و متدولوژی سیستم دینامیک
  •  تعریف سیستم و اجزاء آن
  •  ویژگی‌های سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی و لزوم بکارگیری تفکر سیستمی جهت شناخت و یادگیری درمورد آن‌ها
  • معرفی متدولوژی سیستم دینامیک به عنوان یک ابزار پیاده‌سازی تفکر سیستمی جهت شناخت و تحلیل سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی
  •  ساختارها و رفتارهای اصلی در سیستم‎های پویای اقتصادی-اجتماعی
  •  مفهوم‌سازی سیستم
   •  نموداری زیرسیستم‌ها
   •  حلقه‌های علی و معلولی
 •  معرفی نرم‌افزار Vensim و قابلیت‌های آن
  • ترسیم حلقه‌های علی و معلولی
  •  وارد کردن فرمول‌های ریاضی
  •  اجرای شبیه‌سازی
  •  سناریوپردازی و انتخاب سیاست بهینه
 •  تعریف مسأله، مفهوم‌سازی و مدلسازی، پیاده‌سازی در نرم‌افزار و تحلیل چند مسأله حوزه اقتصادی اجتماعی
  •  اجتماعی
   •  فرار مغزها
   • توسعه شبکه‌های اجتماعی
  •  اقتصادی
   • پیک تولید نفت خام
   • مدیریت کیفیت در یک کارخانه
   •  اقتصاد کلان (دینامیک بازار کار)